D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Toolgroep


In de visie van de D.W. van Dam van Brakelschool staat voorop dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom moet het onderwijsaanbod aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind. Steeds zijn we bezig de afstemming van de verschillende onderwijsbehoeften voor ieder kind optimaal te regelen. Dit sluit aan bij twee van onze visiepijlers:
– Samen geven we sturing aan een passend leerproces.
– We leren in verbinding.

Om de onderwijsbehoeften voor leerlingen nog meer te optimaliseren, zijn we de “toolgroep” gestart. Dit is een groep leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die extra onderwijsbehoeften nodig heeft. Twee dagdelen per week werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau alleen of in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Iedere leerling doorloopt de verschillende fasen van het TASC-model: oriënteren, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren. Zo betrekken we onze leerlingen bij hun leerproces waardoor ze meer gemotiveerd zijn. We bieden hen op deze manier de tools aan die zij nu nog missen om tot optimaal leren te komen.

Om te bepalen welke kinderen er deel zullen nemen aan de toolgroep hebben we gekozen om de signalering van DHH-PO te gebruiken. DHH-PO is een instrument dat ons helpt om tot een professionele signalering en schooldiagnose te komen. Met DHH-PO krijgen we een helder beeld van persoonlijkheidskenmerken van leerlingen op zowel cognitief als sociaal en emotioneel vlak. Aanvankelijk van de uitkomst van het de signalering worden er vervolgstappen ondernomen. Goed om te weten, de toolgroep vindt onder schooltijd plaats waarbij het basisaanbod voor de leerlingen gewaarborgd blijft.