D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Visie en Pijlers


Samen op weg naar de toekomst…

Het onderwijsaanbod op de D.W. van Dam van Brakelschool sluit aan bij de ontwikkeling van elk kind. De continue ontwikkeling van elke leerling staat bij ons voor ogen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs! Steeds zijn de leerkracht en de Intern Begeleider bezig de afstemming van de verschillende onderwijsbehoeften voor ieder kind optimaal te regelen. We letten daarbij op de volgende zaken:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • De verstandelijke ontwikkeling
  • Het ontwikkelen van de creativiteit
  • Het verwerven van culturele vaardigheden
  • Het leren in verbinding
  • Het verwerven van lichamelijk vaardigheden

Op onze school werken we met 4 pijlers als uitgangspunt.

1. Respect en vertrouwen zijn de basis voor ons onderwijs.

In een veilige leeromgeving waarin vertrouwen in jezelf en elkaar is, durft iedere leerling op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en te leren.

2. Samen geven wij sturing aan een passend leerproces.

Met de leerlingen wordt gekeken op welke manier het leerdoel het beste bereikt kan worden. We betrekken onze leerlingen bij hun leerproces waardoor ze sterker betrokken worden en meer gemotiveerd zijn.

3. Wij leren door positieve interactie.

Op de D.W. van Dam van Brakelschool leren we van en met elkaar (leerlingen, leerkrachten, ouders) op basis van positieve interactie.

4. Wij leren in verbinding.

Op de D.W. van Dam van Brakelschool doen onze leerlingen kennis en ervaring op door verbanden te ontdekken tussen verschillende vakgebieden aan de hand van thema’s. Leerlingen werken hierbij samen en krijgen de ruimte om naast de aangeboden basiskennis eigen leervragen te formuleren.