D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Schooltijden en vakantie


Schooltijden

Groepen 1 t/m 8:
Maandag – dinsdag – donderdag:  8.30 – 15.00 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

Groep 1 is op maandag om 12.00 uur uit en is in de middag vrij.


Gymrooster

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de kinderen 2 maal per week gymles. De groepen 4 t/m 8 gymmen in de sporthal naast de school. Groep 1-2-3 gymt in het speellokaal en gebruikt voor deze les gymschoenen die op school bewaard worden in hun tas. De kinderen van groep 4 t/m 8 gymmen in sportkleding en gymschoenen. Zij nemen een eigen tas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat.

 

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021:
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Paasweekeinde 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelvaart 13 en 14 mei)
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 6 september 2021

Studiedagen

Studiemiddag: 9 juli 2020