D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Schooltijden en vakantie


Schooltijden

Maandag – dinsdag – donderdag:  8.30 – 15.00 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

Groep 1 is op maandag om 12.00 uur uit en is ’s middag vrij.

Gymrooster

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal naast de school. Zij gymmen in sportkleding en gymschoenen. Zij nemen een  eigen tas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat. Groep 1-2 gymt in het speellokaal en gebruikt voor deze les gymschoenen die op school bewaard worden in hun tas.

Vakanties en vrije dagen 

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023
Herfstvakantie: 16 oktober 2023 tot en met 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 tot en met 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari 2024 tot en met 16 februari 2024
Goede Vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april 2024 tot en met 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 mei 2024 tot en met 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 6 juli 2024 tot en met 18 augustus 2024

Studiedagen

28 juni 2023 – hele dag
13 juli 2023- studiemiddag
25 september 2023
15 november 2023
13 maart 2024
31 mei 2024 (Stroomm studiedag)
19 juni 2024