D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Schooltijden en vakantie


Schooltijden

Maandag – dinsdag – donderdag:  8.30 – 15.00 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

Groep 1 is op maandag om 12.00 uur uit en is ’s middag vrij.

Gymrooster

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal naast de school. Zij gymmen in sportkleding en gymschoenen. Zij nemen een  eigen tas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat. Groep 1-2 gymt in het speellokaal en gebruikt voor deze les gymschoenen die op school bewaard worden in hun tas.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartweekend: 18 en 19 mei 2023
Pinksterweekeinde: 29 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Studiedagen

20 en 21 oktober 2022 – hele dag
1 maart 2023 – hele dag
17 mei 2023 – hele dag (Stroomm studiedag)
28 juni 2023 – hele dag
13 juli 2023- studiemiddag