D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Schooltijden en vakantie


Schooltijden

Groepen 1 t/m 8:
Maandag – dinsdag – donderdag:  8.30 – 15.00 uur
Woensdag:  8.30 – 12.15 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur

Groep 1 is op maandag om 12.00 uur uit en is in de middag vrij.

Gymrooster

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de kinderen 2 maal per week gymles in de sporthal naast de school. Zij gymmen in sportkleding en gymschoenen. Zij nemen een eigen tas mee naar school die ook dezelfde dag weer mee naar huis gaat. Groep 1-2-3 gymt in het speellokaal en gebruikt voor deze les gymschoenen die op school bewaard worden in hun tas.

 

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag: 15 april 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli 2022 t/m 2 september 2022

Studiedagen

29 september 2021
15 november 2021
24 februari 2022
5 april 2022
25 mei 2022