D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Breinvriendelijk onderwijs


“Door aan te sluiten bij de natuurlijke behoeften van het brein leren leerlingen sneller en meer, onthouden ze de lesstof beter en vinden ze leren ook nog leuker.”

Hoe werkt het brein precies?
En hoe passen we deze kennis toe in de klas?

Op de D.W. van Dam van Brakelschool zijn wij als team op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat betreft de werking van ons brein. Wij vinden dit belangrijk omdat het essentieel is voor de aanpak van onze lessen.

De 6 principes van breinvriendelijk onderwijs zijn dagelijks terug te zien in onze school.

→ Het brein heeft voeding nodig.
Om goed te kunnen functioneren, hebben de hersenen continu een grote hoeveelheid voedingsstoffen nodig. We stimuleren leerlingen om te bewegen, we zorgen voor afwisseling zowel binnen als buiten het klaslokaal. We stimuleren de leerlingen om te spelen en om voldoende water te drinken.

→ Het brein zoekt veiligheid.
Hersenen kunnen alleen optimaal werken als leerlingen zich veilig voelen. Leerlingen mogen niet gekleineerd, in verlegenheid gebracht, gepest of op een of andere manier bedreigd worden. We werken daarom actief aan een veilige (leer) omgeving door dagelijks met de Kanjertraining bezig te zijn. Muziek, coöperatieve werkvormen en lichaamsbeweging zijn een paar middelen waarmee we veiligheid bieden.

→ Het brein is een sociaal orgaan.
Het brein is een sociaal orgaan en is gericht op samenwerking. In een coöperatieve klas wordt het sociaal-cognitieve netwerk geactiveerd, ontstaat saamhorigheid, vindt coöperatieve interactie plaats en wordt samenwerkend spelen gestimuleerd.

→ Het brein reageert op emoties.
In de klas kunnen we emoties gebruiken om leerlingen enthousiast te maken, om te zorgen dat ze lesstof beter onthouden en hun oplossingsvaardigheden verbeteren. Angst belemmert ons om bewust te denken. Positieve emoties verruimen juist ons denkvermogen. Door in de klas positieve emoties op te roepen, maken we leerlingen meetbaar slimmer.

→ Het brein kan alleen dingen onthouden waaraan aandacht is besteed.
Wat aandacht krijgt groeit en wordt beter onthouden. We helpen leerlingen leren als we hun aandacht focussen op wat wij willen dat ze leren. Hoe kunnen ze immers iets leren waaraan ze nooit aandacht hebben besteed? De dag planning is zichtbaar in de klas, er wordt gewerkt met verschillende vormen van verwerken zoals het maken van mindmaps en spelen van spelling spelletjes.

→ Het brein pikt bepaalde prikkels van nature veel gemakkelijker op dan andere.
De hersenen letten van nature op bepaalde prikkels, maar negeren andere. Als we nieuwe dingen opnemen in onze lessen, geven we aan waarom dit relevant is en gebruiken we illustraties, we geven les op een manier waarop de hersenen willen leren. We stimuleren de leerlingen met verrassingen en nieuwe dingen. Onverwachte prikkels vangen de aandacht en houden die vast. De coöperatieve werkvormen geven veel afwisseling. Ook zorgen we juist voor voorspelbaarheid, dat vermindert stress en bevordert het welbevinden. We geven effectieve feedback en er zit variatie in de lessen. We maken de lessen relevant en betekenisvol: Gericht op de toekomst en met een koppeling aan de interesses van de leerlingen.