D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Schoolplan


Het schoolondernemingsplan is de basis voor verdere beleidsontwikkeling in de komende vier jaar. Het plan is opgebouwd uit een analyse, aangeduide ontwikkelpunten en een meerjarenplanning. Het plan helpt ons bij onze ambities.

Dit Schoolondernemingsplan ligt in het verlengde van het Bestuurs Ondernemingsplan waarin Stroomm haar ambities naar de samenleving helder maakt. Deze ambities zijn geformuleerd in een missie, visie en strategische doelen. In het schoolondernemingsplan maken wij vanuit onze school een koppeling waarmee we aangeven hoe we de bestuurlijk geformuleerde strategische speerpunten op schoolniveau willen realiseren.

De inhoud van het schoolondernemingsplan is gericht op het organiseren, faciliteren en realiseren van de bestuurlijke strategische speerpunten.

Het schoolplan kunt u hier downloaden: Schoolplan D.W. van Dam van Brakelschool.