D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180De OR


De ouderraad (OR) is een vereniging met statuten die beschreven zijn bij de notaris. Zij is in het leven geroepen om hulp te verlenen bij activiteiten gedurende het schooljaar. De OR, het dagelijks bestuur daarvan, bestaat uit 3 mensen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle gewone leden zijn de ouders/verzorgers van kinderen die als leerling zijn ingeschreven bij de school.

De buitengewone leden zijn alle teamleden van de school. Het dagelijks bestuur vergadert een aantal keer per jaar. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Onze contactpersoon namens het team is Sanne Nendels, zij heeft de taak om de schakel te zijn tussen team en OR. Ze bespreekt in de teamvergaderingen de zaken die in de OR aan de orde geweest zijn of nog zijn en vice versa. Ook is Sanne aanspreekpunt voor zowel teamleden als OR leden. Waar nodig wordt samenwerking met de MR gezocht.

Oudergeleding
Vacant (voorzitter)
Mariska van de Sanden (penningmeester)
Vacant (secretaris)
Vacant

Personeelsgeleding
Sanne Nendels

Contact met de ouderraad:
Sanne Nendels
s.nendels@obsbrakel.nl

Downloads:

Wilt u zich kandidaat stellen voor de OR?
Dat kan door dit formulier te downloaden: Formulier voor kandidaatstelling OR
Het ingevulde formulier mag in de brievenbus van school gegooid worden. Per mail versturen mag ook: s.nendels@obsbrakel.nl.