D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Kanjerschool


Op de D.W. van Dam van Brakelschool besteden we veel aandacht aan persoonlijke groei van uw kind. Een goed en veilig opvoedkundig klimaat en een gezellige sfeer, dat vinden wij belangrijk. Door een stimulerende omgeving leren we uw kind zelfstandig te zijn, eigen verantwoordelijkheid te dragen en samen te werken met anderen. Daarnaast is er plaats voor samen plezier hebben, nieuwe dingen leren, ruimte en respect voor anderen te hebben en te mogen leren van fouten. Middelen die wij hierbij inzetten zijn de Kanjertraining, elementen van zelfstandig werken en samenwerken, het werken met thema’s, samen vieren van feesten. Alle leerkrachten van onze school zijn “Kanjer gecertificeerd”.

Kanjertraining

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden.

Met het geven van de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.