D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Groep 1-2


Dit is de groep van juf Mariska

Zodra je onze klas binnenkomt kun je zien over welk (DamVinci)thema we op dat moment werken. De thematafel is aangekleed, de huishoek is aangepast en de themaboeken liggen weer klaar in de boekenkast. Alle reken- en taalactiviteiten, muziek, werkjes, hoeken en eventuele uitstapjes sluiten aan bij het actuele thema. De leerlingen brengen zelf ook vaak spullen mee.

In de ochtend
We starten iedere ochtend met elkaar welkom te heten. We zingen een liedje en de hulpjes zorgen dat alle kalenders weer goed staan. Vervolgens wordt het weerbericht verteld. Op maandagochtend hebben we een vertelkring. De andere ochtenden beginnen we gezellig met het zingen van liedjes met de gitaar. Iedere dag staat er een bepaald onderwerp centraal. Voorbeelden hiervan zijn: kleuren, vormen, cijfers, Engels, letters. Hierbij zoeken we materialen en bedenken wat we er allemaal mee kunnen.

Na het lezen van een prentenboek gaan we aan het werk. In groep 1 en 2 kan dit een knutselwerkje of schrijfles zijn. Er wordt bij ons in de klas met een planbord gewerkt waar allerlei taal, reken en motorische vaardigheden geoefend wordt. We leren hierbij ook zelf onze werkjes plannen. Ook maken we gebruik van de computer of het digibord.

Voordat we gaan fruit het eten worden de Kanjersterren uitgedeeld en kiezen we de Kanjers van de dag. Vervolgens gaan we verder met een taalactiviteit. Leerlingen met een taalachterstand of pas nieuw op school zijn krijgen 3x per week in een kleine setting taal aangeboden.

Op vrijdag werken we met een taal of rekencircuit. In een rekencircuit oefenen we met verschillende materialen en activiteiten de aangeleerde leerdoelen in.

Daarna is het tijd om lekker naar buiten te gaan of te gymmen.

In de middag
Tussen de middag eten we met elkaar in de klas. ’s Middags starten we samen in de kring met een rekenactiviteit of Engels. Na de kring is het tijd voor spelen in de hoeken en/of een knutselwerkje. We sluiten de dag af met buitenspelen of gymmen in het speellokaal.

In alle groepen werken we met de Kanjertraining. Daarin leren we veel over onszelf en over hoe we met elkaar om moeten gaan. We hebben onze Kanjers van de dag en we sluiten de dag af met een Kanjerapplaus!

Op maandagmiddag is groep 1 vrij. In groep 2 wordt er dan extra aandacht besteed aan de letterkennis en het fonemisch bewustzijn. ( Lezen doen we pas vanaf gr 3. Het gaat nu alleen om het horen van de klanken, herkennen.)

Juf Annemarie, onze muziekleerkracht, komt op donderdag altijd een half uur muziekles geven. We hebben daarnaast een aantal keer per jaar een ontdek-/boekenkring. We gaan altijd in de herfst en de lente naar het Brakelse bos. Kikker onze klassenknuffel komt bij de kinderen thuis logeren. En in groep 2 komt de leerkracht bij elke leerling op visite.

Loop eens een keertje binnen.

Tot ziens!
Juf Mariska


 

Geen berichten gevonden.