D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Uw kind inschrijven


Op onze school worden kinderen toegelaten die minimaal 4 jaar zijn. Een kind van 3 jaar en 10 maanden mag maximaal 5 dagdelen kennis komen maken met zijn of haar groep. Dit zijn de zogenaamde wendagen. Toelating vindt plaats op de dag waarop het kind 4 jaar wordt. Voor kinderen geboren in de maanden juli en augustus wordt een aangepaste regeling getroffen, voor hen vindt in de regel toelating plaats op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, doch altijd in overleg met ouders.

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school. Voordat u voor onze school kiest hebben wij een paar tips:

  • Lees onze Schoolgids, hierin staat informatie over de school. Onder andere over wat voor school we zijn, de resultaten en het kwaliteitsbeleid.
  • Maak met ons een afspraak om rond te kijken in de school.
  • Lees deze website uitgebreid.
  • Informeer eens bij andere ouders in de buurt hoe zij onze school ervaren.
  • Kijk ook eens op de website van de Onderwijsinspectie. Op deze website leest u hoe de inspectie de kwaliteit van onze school wordt beoordeeld.
  • Kijk ook eens op de website van Scholen op de kaart. Hierop staat overzichtelijke informatie over onze basisschool en links naar rapporten van de Onderwijsinspectie.

Inschrijven

Inschrijving van nieuwe leerlingen vindt plaats nadat er informatie over de school is verstrekt. Ook leerlingen die al een andere basisschool hebben bezocht kunnen tot onze school worden toegelaten. Dit kan alleen geschieden indien zij een bewijs van uitschrijving kunnen overleggen van de school die zij hebben verlaten. Zij worden geplaatst in de groep, die op grond van hun prestaties op de vorige school en na overleg met de IB-er, voor hen het beste in aanmerking komt. In voorkomende gevallen vindt er overleg plaats met de school van herkomst en/of in onze teamvergadering voordat er tot plaatsing wordt overgegaan.

In bijzondere gevallen behoudt de directeur na overleg met het bestuur zich het recht voor om leerlingen te weigeren. En gaat dan op zoek naar een passende plek.

Download: Inschrijfformulier

We geven u hierbij de volgende tips voor het invullen:

  • Print het formulier en vul het in.
  • Geef het ingevulde formulier af bij school of maak een scan en stuur het naar info@obsbrakel.nl.