OR-informatie

Hier vindt u de notulen, de statuten en het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

Wij zoeken nog 3 leden voor het bestuur.

or