MR

Wat doet de MR (medezeggenschapsraad) bij ons op school?
Een aantal keer per jaar hebben we 's avonds een vergadering op school. Er zitten een paar leden vanuit het team en 3 leden vanuit de ouders in de MR (medezeggenschapsraad). Verder zit onze directrice Marieke ook bij de vergadering om ons direct te informeren over het reilen en zeilen op school. Onze vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen dus bij de vergaderingen aanwezig zijn. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt, die staan op de website van school.

Zaken die besproken worden in de MR vergaderingen zijn onder andere: begroting, formatie, vakantierooster, nieuwe ontwikkelingen, kansen & en uitdagingen voor onze school. Ook is er een directe lijn met de ouderraad.

En keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de ouderraad, MR en het team om de activiteiten te evalueren en wordt er samen nagedacht over veranderingen en verbeteringen m.b.t. de activiteiten op school.

Als MR lid word je regelmatig om advies gevraagd, je kunt ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. Je hebt dus direct de kans om zaken bespreekbaar te maken op beleidsniveau.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

En dan hebben we ook nog de GMR
Anouk Loef zit tevens in de GMR. Dit is de overkoepelende MR op STROOMM (*) niveau, hierin zitten van alle scholen die onder STROOMM vallen een aantal afgevaardigden om het overkoepelende STROOMM beleid te bespreken.

Wil je meer informatie of iets inbrengen in de MR-vergadering?
Onze school staat altijd open voor nieuwe ideen, dus blijf daar vooral niet mee rondlopen en deel het met ons! Zo kunnen we de school samen steeds weer verbeteren. Je kunt een mail sturen naar mr@obsbrakel.nl of 1 van de MR leden aanspreken.

Wil je zelf lid worden van de MR?
Een MR lid wordt voor 3 jaar gekozen, daarna kun je jezelf opnieuw verkiesbaar stellen of aftreden. Als je kind(eren) van school afgaan, dan treed je ook automatisch af. Zodra er een MR lid aftreedt of verkiesbaar gesteld wordt, is het mogelijk om toe te treden tot de MR. Jezelf als kandidaat-lid aanmelden is altijd mogelijk, dit kan door een mail te sturen naar: mr@obsbrakel.nl

(*) Per 1 augustus 2010 valt de DW van Dam van Brakelschool onder het bestuur van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM). Onder dit bestuur vallen de 15 openbare scholen binnen de gemeente Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel.

Hier vindt u de MR-verslagen het jaarverslag (algemeen) en de overige verslagen van de MR-vergaderingen.

or anoukarie bart notulen