Aanmelding

Aanmelding van nieuwe leerlingen kan het hele jaar door gebeuren. U kunt altijd van tevoren een kijkje komen nemen op school. Inschrijfformulieren zijn op school te verkrijgen, of u kunt deze hier downloaden. Inschrijving is gewenst zo'n half jaar voordat uw zoon/dochter vier jaar wordt. Op het moment dat een kind de
4-jarige leeftijd bereikt, kan het worden toegelaten. U ontvangt voorafgaand aan de eerste schooldag een uitnodiging om 5 ochtenden te komen proefdraaien in de klas. Onze intern begeleider is de contactpersoon voor de inschrijvingen en de eerste opvang.

Wanneer leerlingen van een andere basisschool op school komen, krijgen ze de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundige rapport van de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten, indien nodig, gerichte hulp in.

nieuwe-ll