D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Nieuwe directeur Karlijne van der Vos stelt zich voor


Samen verder bouwen aan deze mooie school

Onze nieuwe directeur stelt zich graag aan u voor.


Met trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe directeur van de D.W. van Dam van Brakelschool. Mijn naam is Karlijne van der Vos en met ingang van 17 oktober 2020 volg ik Joep de Boer op. Ik heb 18 jaar ervaring in het onderwijs. Eerst als leerkracht en later als intern begeleider. Vorig jaar heb ik mijn opleiding tot schoolleider afgerond.

De vier pijlers van de D.W van Dam van Brakelschool sluiten goed aan bij mijn persoonlijke visie op onderwijs waarbij respect, positieve interactie en de kracht van verbinding centraal staan. Daarnaast verdient iedere leerling passend onderwijs. Wij bereiden kinderen voor op een toekomst in de maatschappij door een basis van kennis, wijsheid en zelfvertrouwen te leggen.

Ik ben trots dat ik, samen met het team, verder mag werken aan de toekomst van D.W. van Dam van Brakelschool. Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. In tijden van corona kan dat moeilijker zijn. U kunt mij altijd via de mail of telefoon bereiken of mij aanspreken wanneer ik op het plein loop. Mijn vaste werkdagen zijn maandag en donderdag en mijn derde werkdag vul ik afwisselend in op de overige dagen.

Ik kijk er naar uit om de school, de ouders, de leerlingen en het team beter te leren kennen en samen te bouwen aan deze prachtige dorpsschool.

Met vriendelijke groeten,

Karlijne van der Vos