D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180HALT op bezoek op 16 november


Groep 7 en 8

Op maandag 16 november zal HALT een gastles komen geven omtrent het vuurwerkgebruik. Meer informatie staat in deze bijlage: Infoblad Ouders overlast jaarwisseling

Halt richt zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde – in wetten vastgelegde – normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Zo’n 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd.

Hiernaast zijn er ook nog veel jongeren die door de school, de sportvereniging of de gemeente worden doorverwezen na het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. De jongeren worden doorgestuurd naar Halt voor één van de preventieve Halt-interventies. Naast deze individuele interventies geeft Halt ook voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. En doen we samen met partners mee aan een projectmatige of wijkgebonden aanpak die is gericht op een veilige samenleving. Hierdoor zijn medewerkers van Halt goed op de hoogte van wat er speelt onder jongeren en wat de nieuwste trends zijn.

Bezoek ook eens de website: halt