D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Welkom in groep 1, 2 en 3


Zo doen wij dat!

Zodra je onze klas binnenkomt kun je zien aan welk DamVinci-thema we op dat moment werken. De thematafel is aangekleed, de huishoek is aangepast en de themaboeken liggen weer klaar in de boekenkast. Alle reken- en taalactiviteiten, muziek, werkjes, hoeken en eventuele uitstapjes sluiten aan bij het actuele thema. De leerlingen brengen zelf ook vaak spullen mee.

We starten iedere ochtend met elkaar welkom te heten. We zingen een liedje en de hulpjes zorgen dat alle kalenders weer goed staan. Vervolgens wordt het weerbericht verteld. Op maandagochtend hebben we een vertelkring. De andere ochtenden beginnen we gezellig met het zingen van liedjes met de gitaar. Iedere dag staat er een bepaald onderwerp centraal. Voorbeelden hiervan zijn: kleuren, vormen, cijfers, Engels, letters. Hierbij zoeken we materialen en bedenken wat we er allemaal mee kunnen.

Op sommige ochtenden leest groep 3 voor aan de kleuters. Na het lezen van een prentenboek gaan we aan het werk. In groep 1 en 2 kan dit een knutselwerkje of schrijfles zijn. Er wordt bij ons in de klas met een planbord gewerkt waar allerlei taal, reken en motorische vaardigheden geoefend wordt. We leren hierbij ook zelf onze werkjes plannen. Ook maken we gebruik van de computer of het digibord. Groep 3 gaat aan de slag met rekenen of Lijn 3. Lijn 3 is een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. Bij ieder halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.

Na de pauze
Na het eten en drinken kiezen we de Kanjers van de dag. Vervolgens gaan we in groep 1 en 2 verder met een taalactiviteit. Daarna is het tijd om lekker naar buiten te gaan of te gymmen. Groep 3 gaat verder met Lijn 3, rekenen of schrijven. Ook in groep 3 wordt er met een weektaak van het planbord gewerkt. Op vrijdag werken we met een taal of rekencircuit. In een rekencircuit oefenen we met verschillende materialen en activiteiten de aangeleerde leerdoelen in.

 

Tussen de middag
Tussen de middag eten we met elkaar in de klas. ’s Middags starten we samen in de kring met een rekenactiviteit of Engels. Groep 3 gaat vervolgens zelfstandig aan het werk. Na de kring is het tijd voor spelen in de hoeken en/of een knutselwerkje. We sluiten de dag af met buitenspelen of gymmen in het speellokaal.

 

 

 

Kanjers
In alle groepen werken we met de Kanjertraining. Daarin leren we veel over onszelf en over hoe we met elkaar om moeten gaan. We hebben onze Kanjers van de dag en we sluiten de dag af met een Kanjerapplaus! Op maandagmiddag is groep 1 vrij. In groep 2 wordt er dan extra aandacht besteed aan de letterkennis en het fonemisch bewustzijn. Groep 2 en 3 werken die middag samen aan het uitbreiden van de letterkennis, woordkennis en wereldoriƫntatie.

We hebben daarnaast een aantal keer per jaar ontdek- /boekenkring en Kikker onze klassenknuffel komt bij de kinderen thuis logeren.

Tot ziens!