D.W. van Dam van Brakelschool | Burgemeester Posweg 46b | 5306 GE | Brakel | info@obsbrakel.nl | 0418-677180Naar school gaan is gewoon leuk!


11 mei - de deuren gaan weer open na 8 weken thuis naar school gaan

Weer naar school – een kijkje op Stroomm-scholen: De Bogerd en D.W. van Dam van Brakelschool

Met gehalveerde klassen, extra hygiëne en duidelijke regels gingen op maandag 11 mei de schooldeuren weer open. Zo ook op openbare basisscholen De Bogerd in Rossum en D.W. van Dam van Brakelschool in Brakel. Door het coronavirus zijn de leerlingen noodgedwongen acht weken lang thuis naar school gegaan. De kinderen zijn nu weer welkom, maar niet allemaal tegelijk. De klassen zijn zo eerlijk mogelijk in twee groepen verdeeld. Gewoon bij de eigen leerkracht in de eigen klas, met eigen tafeltjes en laatjes met spulletjes.

Marieke Spruijt, directeur van de D.W. van Dam van Brakelschool, is zeer tevreden over het verloop van de eerste schooldag. “We hebben de leerlingen spreekwoordelijk met open armen ontvangen en met vlaggetjes op het plein. De blije gezichten van de kinderen op deze eerste schooldag doen ons goed. Fijn dat ze weer naar school mogen komen. De klassen hebben we natuurlijk coronaproof ingericht en ouders hebben vorige week een uitgebreide brief ontvangen over de nieuwe werkwijze en afspraken. Het is van groot belang dat iedereen zich daaraan houdt om de kans op besmetting te voorkomen. Het team keek er al een poosje naar uit de leerlingen weer live te zien. In de eerste schooldagen gaat het er vooral om hoe kinderen zich voelen en hoe ze afgelopen weken thuis beleefd hebben.”

Afspraken en regels
Er zijn veel nieuwe regels opgesteld op deze scholen. Een van de regels is dat ouders hun kinderen niet in de school mogen brengen en niet langer mogen blijven dan noodzakelijk. Ook zijn er looproutes bepaald. Aan broertjes en zusjes is ook gedacht. Zij kunnen allemaal op dezelfde dagen of dagdelen naar school. Dat maakt het makkelijker voor ouders en de voor- en naschoolse opvang. Een echt vervelende maatregel voor de kinderen zelf is dat jarige kinderen niet mogen trakteren. Kinderen mogen ook niet onnodig door de klas lopen en de leerkracht loopt zelf ook niet door de klas. Gymlessen worden in de eerste weken nog niet gegeven.

Joep de Boer, interim-directeur van obs De Bogerd, geeft aan dat zijn team de nieuwe werkwijze zorgvuldig heeft voorbereid. Zowel het lesgeven op school als de instructies voor het thuiswerken op de dagen dat leerlingen niet naar school gaan. De positieve energie op deze eerste schooldag is goed merkbaar. “We zijn ontzettend blij alle koppies weer te zien. Kinderen geven zelfs aan dat naar school gaan eigenlijk gewoon heel leuk is en dat ze hun leerkracht hebben gemist.” De Boer vult aan: “Het thuiswerken is goed gegaan al die weken. Kinderen, leerkrachten en ouders hebben keihard gewerkt. Geen kind heeft een achterstand, geen kind heeft een voorsprong. Ze hebben allemaal een nieuwe beginsituatie en daar gaat ons hele team mee aan het werk.”

Hygiëne
Overal is aan gedacht als het gaat om hygiëne. In elke klas zijn extra materialen aanwezig om voor een goede hygiëne te zorgen. Schoonmakers hebben extra instructies ontvangen. Zo worden toiletten, deurklinken en andere contactpunten veel vaker schoongemaakt. Leerkrachten hebben met de kinderen afspraken gemaakt over het goed handen wassen en naar de wc gaan. In de lagere klassen vraagt de hygiëne om extra aandacht. Spruijt sluit af: “De nieuwe maatregelen vragen nogal wat flexibiliteit van het team, maar samen staan we heel sterk en we doen ons uiterste best om dit in goede banen te leiden en om voor de kinderen een zo gewoon mogelijke schoolomgeving te creëren. Zonder angst maar wél met gezond verstand. De nieuwe werkwijze zal hopelijk snel wennen voor iedereen.”

(Geplaatst in De Toren en Het Carillon op 13 mei 2020)