OR-informatie

Hier vindt u de notulen, de statuten, het huishoudelijk reglement, het jaarverslag, het draaiboek de begroting (2013-2014) en de jaarrekening
(2012-2013) van de ouderraad.
or