Dit is de pagina van groep 6 - 7

ipc project Nederland waterland
9 november. Afgelopen woensdag hebben we een gastles gehad in het kader van het ipc project Nederland waterland. Meneer Schwartz van het waterschap rivierenland vertelde 's ochtends in de klas over Nederland en de strijd tegen het water. In de middag hebben we een bezoek aan de dijk gebracht.
Daar hebben we opdrachten gemaakt langs de Waal. Het was een leuke en leerzame dag!
ipc

Dinsdag 7 november zijn we in het kader van ons IPC project "Nederland waterland" op onderzoek uitgegaan. Na een interessante gastles over de dijken en proefjes zijn we op dijkexpeditie gegaan. We hebben hebben veel geleerd aan de hand van de opdrachten die we bij de dijk hebben uitgevoerd.
ipc-project

Herfsttafereel
Dinsdagmiddag 10 oktober zijn we in het kader van de kinderboekenweek met zijn allen naar het bos gegaan. Hier was voor de kinderen een speurtocht uitgezet. De kinderen gingen in kleine groepjes op zoek naar puzzelstukken en spullen uit het bos. Terug op school werden de puzzels gemaakt en een prachtig herfsttafereel door ieder groepje.
kbw

Kinderboekenweek
4 oktober. We hebben vanmorgen met groep 6/7 en 7/8 in het kader van de kinderboekenweek 'gruwelijk eng' pompoenen/ kalebassen gruwelijk eng gemaakt. De kinderen zijn druk bezig geweest om de pompoenen/kalebassen uit te hollen en te versieren. Wat een geweldig resultaat.
kbw

sanne introductie